1. Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTM Pulau Pinang), Pulau Pinang, Malaysia.
  2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta, Indonesia.
  3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN Jambi), Jambi, Indonesia.
  4. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN Bukittinggi), West Sumatera, Indonesia.